DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ ĐÚC GANG THÀNH PHƯƠNG

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313.874.574 / Email: [email protected]

LIÊN HỆ

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nội dung đề xuất của bạn vào biểu mẫu dưới đây, sau đó gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi nhận được thông tin của bạn.